خدمات نشر دیجیتال

  • تاریخ انتشار : 20 خرداد 1400

پردازشگران رسانه های جدید پایتخت آماده ارائه خدمات نشر دیجیتال مبتنی بر حاملهای رایانه ای می باشد که مصادیق فعالیت های آن ها عبارتند از:

1- تهیه ، تدوین و نشر نرم افزارهای فرهنگی ، آموزشی ، کاربردی و عمومی دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

2- تهیه ، تدوین و نشر نرم افزارهای تلفن همراه دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.