خدمات اینترنت پر سرعت

  • تاریخ انتشار : 20 خرداد 1400

پردازشگران رسانه های جدید پایتخت نماینده ریسلر شرکت افرا ارتباطات ثابت رسا می باشد که آماده ارائه خدمات اینترنت پر سرعت ADSL و اینترنت نسل 4  به اقشار زیر می باشد.

ازائه خدمات اینترنت پر سرعت خانگی
ازائه خدمات اینترنت پر سرعت به مدارس
ازائه خدمات اینترنت پر سرعت به پزشکان
ازائه خدمات اینترنت پر سرعت به مهندسان
ازائه خدمات اینترنت پر سرعت به دانشجویان